peridontal chart
paro parostatus paro status parostatus paro status parodontologie
peridontal


Вік

Введіть вік пацієнта.

Кількість зубів та імплантатів

Введіть кількість зубів та імплантатів для визначення показника BOP% - кровоточивості при зондуванні (від 1 до 32, зуби мудрості теж враховуються).

Кількість ділянок з BOP-позитивними значеннями (кровоточивість при зондуванні)

Введіть кількість точок, в яких визначається кровоточивість при зондуванні.

Кількість точок з глибиною кишень > 5 мм

Введіть кількість точок, в яких глибина зондування дорівнює 5 мм або більше.

Кількість відсутніх зубів

Введіть кількість відсутніх зубів (від 1 до 28, зуби мудрості не враховуються).

% втрати альвеолярної кістки

Введіть ступінь втрати альвеолярної кістки в ділянках найбільшої її резорбції із коефіцієнтом 10%. На прицільних периапікальних рентгенограмах точкою відліку для розрахунку % втрати альвеолярної кістки є точка, що знаходиться на 1 мм апікальніше (тобто в напрямку до верхівки кореня зуба) від емалево-цементної границі. На Bitewing-рентгенограмах (вприкус) для розрахунку % втрати альвеолярної кістки використовується формула 1 мм = 10%.

Сист./Генет.

Поставте Так при наявності наступних системних станів: Діабет І або ІІ типу, IL-1, поліморфізм, стрес.

Зовн. середовище

Вкажіть Курець в минулому (FS) , якщо паління було припинено 5 або більше років тому. Вкажіть Нерегулярний курець (OS) при палінні до 10 сигарет на день. Курець S при палінні до 20 сигарет на день та Важкий курець (HS) при палінні понад 20 сигарет на день.


Reference

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Download Article.

Feedback: feedback@perio-tools.com | date - 01.04.2020